Bewoners Commissie

Bewoners Commissie


Hier komt een nog te maken tekst over de Bewoners Commissie. Wat die doet voor de bewoners en wat de bewoners kunnen doen voor de Bewoners Commissie om hen beter te helpen. En ook over wat deze website voor de bewoners zou kunnen gaan betekenen: foto's van buurt, van evenementen in de buurt, de historie van dit gebied. De website kan heel mooi worden, zakelijk, en/of een contactorgaan al naar gelang de inzet van de bewoners.

Politiebureau Balistraat:
020-5593470
Telefonisch aangifte doen:
020-5598844
 
Spoedeisende zaken: 112

Niet spoedeisend
(ook meldingen/vragen):
0900-8844

Meld Misdaad Anoniem:
0800-7000